قسمت :

   .::   برنامه کاری استخر دانشگاه بوعلی سینا    ::.  

 

 

 

 

برنامه جدید استخر

 

برنامه استخر    دانشگاه بوعلی سینا    از     91/6/1    لغایت   91/12/25

آقایان :                                                                                   

ایام هفته

10 8:30

 11:30- 10

16 14:30

17:30 16:15

19 17:45

20:30 19:15

شنبه

 

 

گروه

گروه

دانشجویی

کارکنان و بستگان

دانشجویی

اساتید وبستگان

دوشنبه

 

 

گروه

گروه

دانشجویی

دانشجویی

پرسنل
( کارکنان و اساتید )

دانشجویان ارشد و دکترا

چهارشنبه

 

 

آموزشی دانشجویان

گروه 1

آموزشی دانشجویان

گروه 2

دانشجویی

پرسنل

(کارکنان و اساتید )

دانشجویی

دانشجویی

 

جمعه

 

 

9:45 8:30

11:5 - 10

12:45 11:30

 13 - 14:30

 

دانشجویی

اساتید و بستگان

کارکنان و بستگان

 آموزشی دانشجویان

 

 

خانمها: 

 

ایام هفته

 

 

10 8:30

11:30 - 10

11:45 - 13:30

16 14:30

17:30 16:15

19 17:45

20:30 19:15

یکشنبه

گروه

گروه

 

 

 

دانشجویی

کارکنان و بستگان

دانشجویی

اساتید و بستگان

سه شنبه

گروه

گروه

 

 

 

آموزشی دانشجویان

دانشجویی

دانشجویی

پرسنل
( کارکنان و اساتید )

دانشجویان ارشد و دکترا

پنج شنبه

آموزشی دانشجویان

گروه 1

آموزشی دانشجویان

گروه 2

 

 

آموزشی پرسنل و هیئت علمی خانم

دانشجویی

کارکنان و بستگان

دانشجویی

آموزشی دانشجویان

.

توجه : مقررات استخر کماکان مانند قبل خواهد بود.

 

 

 

توجه : مقررات استخر کماکان مانند قبل خواهد بود .

 

نکات قابل توجه :

بستگان: همسر ، فرزند و والدین اساتید و کارکنان

 

تعرفه کلاسهای آموزشی برای 12 جلسه به شرح ذیل تعیین شده است:

الف : دانشجویان 200.000 ريال

ب : کارکنان و بستگان 400.000  ريال

ج : اساتید و بستگان 600.000 ريال

توضیح : درصورت به حد نصاب نرسیدن کلاسهای آموزشی در زمان صبح، کلاس حذف خواهد شد. اما اگر کلاس آموزشی در زمان بعد ازظهر به حدنصاب لازم نرسد، کلاس به سانس
 پرسنل ( اساتید و کارکنان ) تبدیل خواهد شد.

 

تعرفه ها ( غیر از کلاسهای آموزشی ):

الف : دانشجویان  10.000 ريال

ب : کارکنان و بستگان 15.000 ريال

ج : اساتید و بستگان 20.000 ريال

د : همراه بستگان اساتید و کارکنان ( غیر از همسر و فرزندان ) : 70.000 ريال.

تا زمان راه اندازی اتوماسیون بلیت را  15 دقیقه قبل از شروع هر سانس، در محل استخر و با در دست داشتن کارت شناسایی دانشجویی و یا پرسنلی تهیه فرمایید.

ه : جهت رفاه همکاران و سهولت درکنترل امنیت استفاده کنندگان توسط ناجیان، از پذیرش کودکان زیر 7 سال در استخر معذور بوده و با عرض پوزش درصورت مشاهده از ورود ایشان جلوگیری خواهد شد.

و : به منظور رعایت مسائل بهداشتی و پیشگیری از آسیب رسیدن به سیستم گردش آب استخر، استفاده از کلاه شنا و مایو مناسب در استخر دانشگاه اجباری می باشد.

 

اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه

 

 

 
 

  صفحه اصلی| اداره تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا |برنامه کاری استخر| اخبار و اطلاعیه ها | گالری | آرشیو | درباره ما