سابقه فعالیت موسسه

اهداف موسسه

حمایت کنندگان موسسه

فعالیت موسسه

استقبال از عملکرد موسسه

ارکان موسسه

فرم پرداخت کمک ماهیانه

آدرس و تلفن موسسه


 

 

موسسه حمایتهای مردمی دانشجو(محمد)


در حال حاضر موسسه به امر وام دهی به دانشجویان نیازمند اقدام نموده و توانسته است در مرحله جدید(پس از ثبت رسمی و قانونی موسسه) به تعدادی از دانشجویان وام قرض الحسنه دانشجویی پرداخت نماید، بطوری که تاکنون موفق به پوشش حمایتی به تعدادی بالغ بر  600 نفر از دانشجویان مراجعه کننده گردیده است،که در مواردی کمک های بلاعوض را هم در برداشته است.

نحوه وام دهی نیز سهل و ساده بوده و کافی است دانشجوی متقاضی در غالب فرمی مشخصات فردی و خصوصیات تحصیلی خود را قید نموده و جهت تایید واجد شرایط بودن به مهر و امضای مدیر امور دانشجویی واحد دانشگاهی محل تحصیل خود برساند و به همراه تصویر کارت دانشجویی دیگر به عنوان شاهد و ضامن با همان مدارک تحویل مسئول مربوطه در موسسه نمایدو فرم تعهدی را خطاب به امور آموزشی و امور دانشجویی امضاء نماید،که پس از بررسی مدارک چک مبلغ وام پرداختی صادر و به همراه دفترچه بازپرداخت اقساط وام ،تحویل دانشجو می گردد،تا پس از پرداخت آخرین قسط که حداکثر 10 ماه خواهد بود ،دفترچه را جهت دریافت برگ تسویه حساب تحویل امور حسابداری موسسه نماید.

 اقساط وام بدون هیچگونه کارمزدوجریمه احتمالی تاخیر در پرداخت بوده و دانشجو می تواند در هر یک از شعب بانک تجارت سراسر کشور نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.این روش شاید ساده ترین و صحیح ترین نوع قرض الحسنه دانشجوئی باشد.البته همانگونه که در اهداف موسسه آمده است آنچه در حال حاضر صورت گرفته قسمتی از برنامه کاری موسسه بوده و امید است با یاری پروردگار توانا به تدریج دیگر اهداف موسسه محقق گردد.