سابقه فعالیت موسسه

اهداف موسسه

حمایت کنندگان موسسه

فعالیت موسسه

استقبال از عملکرد موسسه

ارکان موسسه

فرم پرداخت کمک ماهیانه

آدرس و تلفن موسسه


 

 

موسسه حمایتهای مردمی دانشجو(محمد)


آدرس موسسه:همدان- دانشگاه بوعلی سینا- ساختمان مرکزی- جنب سلف سرویس ستایش

ساعت کار: روزهای زوج صبح 8 تا 12 ،بعد ازظهر 3 تا 5/تلفکس: 8260190-0811