گزينش در يك نگاه
قوانين گزينش كشور
آیین نامه های اجرائی قانون گزینش کشور
نمودار گردش کار پرونده در هسته گزینش
اطلاعات قبل از استخدام
نحوه رسیدگی به شکایات گزینش داوطلبان
مراحل پس از گزینش
 اخبارها و تازه ها
 ارتباط با ما

 

 

ارتباط با ما

آدرس: همدان - خیابان مهدیه - سازمان مرکزی دانشگاه بوعلی سینا

تلفن:  8272096 - 0811

نمابر:  8272096 - 0811