خلاصه­ی شرح احوال آموزشی و پژوهشی دکترقهــرمان شیــری

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

 

 

 

 

  نام: قهرمان

نام خانوادگی: شیری

ملیت: ایرانی

سال تولد: 5/1/ 1345

محل تولد: همدان

شمارهي شناسنامه:787

شمارهي ملی: 3872935569

مذهب: اسلام

وضعیت تأهل: متأهل و دارای 1 فرزند

رشتهي تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

محل کار: دانشگاه بوعلی همدان

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی

عنوان پایاننامهي کارشناسی ارشد: خاستگاه کرامات در تصوّف اسلامی

عنوان رسالهی دکتری: پیشدرآمدی بر داستان کوتاه در آثار داستان نویسان پیشگام ایران

رتبهي دانشگاهی: دانشیار

 

محل تحصیلات:

·         لیسانس: دانشگاه تهران، دانشکدهي ادبیات و علوم انسانی(از 1363تا 1367)

·         فوق لیسانس: دانشگاه تربیت معلم تهران (از 1367 تا 1370)

·         دکترا: دانشگاه تهران، دانشکدهي ادبیات و علوم انسانی (از1370 تا 1374)

 

سوابق آموزشی: 19 سال تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای زیر:

·         دانشگاه رازی کرمانشاه، 14سال (از 1376 تا 1389)

·         دانشگاه بوعلی سینای همدان (از 1370 تا 1374ـ  و از 1376تا 1389)

·         دانشگاه آزاد تهران و همدان، 4 سال

·         دانشگاه پیام نور همدان، 5 سال

 

گرایشها و علائق تحصیلی:

·         تئوریهای ادبی و نقد ادبی

·         ادبیات معاصر (شعر و نثر)

·         سبک شناسی

·         تاریخ ادبیات

·         ادبیات عرفانی

 

ایمیل:

ghahreman_shiri@yahoo.com

ghahreman.shiri@gmail.com

 

آثار چاپ شده و در حال انتشار

 

مقـالات چـاپ شـده

 

1-1. شيوه‌ي كاربرد زبان گفتاري در آثار دهخدا و جمال‌زاده

                                    مجله‌ي رشد آموزش ادب فارسي 39 (تابستان 1375)

2-1. داستان نويسان پيشگام ايران 1 و 2

                                    مجله‌ي ادبيات معاصر 4 (مرداد 1375)

                                    مجله‌ي ادبيات معاصر 5/6 (شهريور و مهر 1375)

3-1. ساختار داستان 1 و 2

                                    مجله‌ي ادبيات معاصر 11و 12 (فروردين و ارديبهشت 1376)

                                    مجله‌ي ادبيات معاصر 13و14 (خرداد و تير 1376)

4-1. تمثيل و مثل‏, نماد و نشانه

                                    مجله‌ي رشد آموزش ادب فارسي 42 (بهار 1376)

5-1 راز طنزآوري 1و2

                                  مجله‌ي ادبيات معاصر 17 و 18 (مهر و آبان 1376)

                                  مجله‌ي ادبيات معاصر 19 و 20 (آذر و دي 1376)

6-1. جمال‌زاده پايه گذار ادبيات داستاني 1 و 2

                                  مجله‌ي ادبيات معاصر 19 و 20 (آذر و دي 1376)

                                  ‌مجله‌ي ادبيات معاصر 21 و 22 (بهمن و اسفند 1376)

7-1. تلخيص و تهيه‌ي شناسنامه‌ي  40 رمان ايران و جهان براي معاونت پژوهشي سيماي جمهوري اسلامي ايران    (1375 ـ 1376 هـ . ش)

8-1. ويژگي‌هاي اقليمي در داستان نويسي كرمانشاه

                                  مجله‌ي كتاب ماه ادبيات و فلسفه 79 (ارديبهشت 1383)

9-1. نثر دولت آبادي،  مجله‌ي علمي ـ پژوهشي دانشكده ي ادبيات و علوم انساني مشهد، شماره 143،

                                  زمستان 1382

10-1. پيش درآمدي بر مكتب هاي داستان نويسي در ادبيات معاصر ايران

                                 نشريه‌ي علمي پژوهشي دانشكده ي ادبيات و علوم انساني تبريز، شماره 189،

                                زمستان 1382

11-1. ويرايش كتاب ”آشنايي با معماري جهان” نوشته‌ي محمد ابراهيم زارعي، عضو هيئت علمي

                               دانشگاه بوعلي، انشارات فن‌آوران، همدان، 1379 (و چند بار تجديد چاپ)

12-1. بازتاب عصر عتيق و نثر توراتي در آثار تقي مدرسي

                                فصلنامه‌ي علمي ‍ـ پژوهشي پژوهش‌هاي ادبي، سال دوم، شماره 6، زمستان 1383

13-1. آرمان و انگاره‌هاي اقليمي در داستان نويسي جنوب

                               مجله‌ي كتاب ماه  ادبيات و فلسفه 93 ( تير 1384)

14-1. پسامدرنيسم و مكتب داستان نويسي اصفهان

                            مجله‌ي علمي ـ پژوهشي مطالعات و پژوهش‌هاي دانشكده ي ادبيات دانشگاه

                                    اصفهان، دوره‌ی دوم، شماره‌ی چهل دوم و چهل و سوم، پاییز و زمستان 1384

15-1. تاريخي نگري و اعتدال‌گرايي در مكتب داستان نويسي خراسان

                          مجله‌‌ي علمي ـ پژوهشي دانشكده‌ي ادبيات مشهد، شماره‌ی 151 (سال سی و هشتم، شماره‌ی

                                  چهارم) زمستان 1384

16-1. ويرايش كتاب ”در باره‌ي ادبيات

                          ترجمه‌ي دكتر علي تقي زاده ، عضو هيئت علمي دانشگاه رازي، چاپ دانشگاه رازي،                     كرمانشاه، 1384

17-1. ويرايش كتاب ”در مسیر نیروانا”

                             ترجمه‌ي كتابعلي ولي‌نيا، نشر پانيذ، تهران، 1385

 18-1. دلالت‌هاي ضمني در پس زمينه‌ي روايت

مجله‌ي علمي ـ پژوهشي مطالعات و پژوهش‌هاي دانشكده‌ي ادبيات اصفهان، دوره‌ی دوم،  شماره ی چهل و هفتم، زمستان 1385

19-1. ناتو _ رئاليسم در داستان نويسي جنوب

 مجله‌ي کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره‌ی 106و 107 و 108، مرداد و شهریور و مهر 1385

20-1. توشاي! پرنده‌ي غريب زاگرس (نقدي بر يكي از آثار منصور ياقوتي)

 هفته نامه‌ي غرب،  28 آبان 1385   

21-1. سرو کاشمر، شگردهاي نوقدمايي در داستان نويسي گلشيري

 مجله‌ي علمي پژوهشي دانشكده‌ي ادبيات مشهد، شماره‌ی 157 (سال چهلم، شماره دوم)، تابستان 1386

22-1. ادبیات دانشگاهی، پیش روی یا پس روی؟

 مجله‌ي کتاب ماه ادبیات، شمارهی 2، خرداد 1386 

23-1. شناختی از داستان‌های مثنوی

 مجله‌ی کتاب ماه ادبیات، شمارهی 7، آبان 1386

24-1. از جیغ بنفش تا موج نو

 مجله‌ي کتاب ماه ادبیات، شماره ی 10، بهمن 1386

25-1. نقدی بر یک نقد، نقد گلشیری بر کلیدر دولت آبادی

 مجله‌ي کتاب ماه ادبیات، شماره‌ي 26،  خرداد 1388

26-1. گلشيري و داستان نويسان ديگر

 مجله نويسار، شماره‌ي 7و8، سال سوم، بهار و تابستان 1388

27-1.  دلالت‌های ضمني در سلوچ و کلیدر دولت آبادي

مجله‌ي علمی ـ پژوهشی دانشكده‌ي ادبيات دانشگاه تبريز، شماره‌ی 207، سال 51، پاییز و زمستان 1387

28-1.  جریان شعر حجم

مجله‌ي علمی ـ پژوهشی دانشكده‌ي ادبيات دانشگاه کرمان، شماره‌ی 25،  بهار 1388

29-1. نقد حماسه و تراژدی بر اساس کلیدر دولت آبادی

 فصلنامه‌ي علمی پژوهشی کاوش نامه، شماره‌ی 18، بهار و تابستان 1388

30-1. کلیدر دولت آبادی و فلسفه‌ی مداخله‌گری در روایت

مجله‌ی علمی ـ پژوهشی جستارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه فردوسی مشهد، شماره‌ی 164، سال چهل و دوم، شماره‌ی اوّل، بهار 1388

31-1. استدلالهای پیامبرانه و کنشهای فراواقع گرایانه

 مجله‌ی ادبستان (دانشگاه آزاد همدان)، سال اوّل، شماره‌ی اوّل، زمستان 1388

32-1. سبک هندی، مظهر مقاومت منفی

فصلنامهی علمی ترویجی دانشکدهی ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علاّمه طباطبایی، شمارهی 41، پاییز 1388

33ـ1. پیچیدگی های سبک اصفهانی یا هندی و ‌زمينه‌هاي پيدايش آن

مجله­ی علمی پژوهشی پژوهش­های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، سال چهل و ششم، دوره­ی جدید، سال دوم، شماره­ی اوّل (پیاپی 5)، بهار 1389

34 ـ1. عدم قطعیت در داستان های هوشنگ گلشیری

 مجله دانشجویی برهان ( دانشگاه رازی)، خرداد 1389

35ـ1. سیری در سلوک دولت آبادی

 مجله­ی نویسار، شماره­ی 9 و 10، سال چهارم، تابستان و پاییز 1389

36 ـ 1. نام گزینی در روزگار سپری شده­ی دولت آبادی (کلیدهایی برای درک محتوای رمان)، فصلنامه­ی علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء، سال هجدهم، شماره­ی 74، زمستان 1387

37 ـ 1. ابهام گويي‌هاي سياسي در منظومه‌هاي نظامي

مجله مطالعات و تحقیقات ادبی، دانشگاه تربيت معلم تهران، شماره­ی 14 و 15، بهار و تابستان 1389

38 ـ 1. تمثيل و تصويري نو از كاركردها و انواع آن

 فصلنامه­ی علمی ـ پژوهشی كاوش‌نامه، شماره­ی 20، بهار و تابستان 1389

 

 

همـایـشهـا

 

1 ـ 2 راز طنزآوري

                                   ارائه شده در همايش طنز مطلوب در صدا و سيما, اسفند 1376

                                  چاپ در فصلنامه‌ي سنجش و پژوهش 13و14 (بهار و تابستان 1377)

2 ـ 2. زيبايي شناسي و نوانديشي در شعر باباطاهر

                                  ارائه شده در همايش باباطاهر در دانشگاه بوعلي سينا شهريور 1379

                                  و چاپ خلاصه‌ي آن در خلاصه مقالات همايش باباطاهر

3 ـ 2. داستان نويسان صاحب سبك جهان 

                                  ارائه شده در همايش بررسي نهضت رمان جديد، دانشگاه تبريز، 16 و 17 مهر 1381

                                  و چاپ كامل آن در كتاب نهضت رمان جديد، تبريز، ياس نبي، 1381

4 ـ 2. داستان پردازي نيما در شعر

                                  ارائه شده در همايش نيماشناسي ، دانشگاه بابلسر، 11و 12 دي 1381

                                  چاپ كامل آن در كتاب مجموعه مقالات نيماشناسي، دانشگاه بابلسر، 1381

5 ـ 2. پسامدرنيسم و مكتب داستان نويسي اصفهان، ارائه شده در دومین همایش پژوهش‌های

                            زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1382

                            (چاپ کامل مقاله در سال 1384با عنوان سریر سخن)

6 ـ 2. واهمه‌هاي بي نام و نشان در روايت ساعدي از درون انسان

                           ارائه شده در سومين همايش پژوهش‌هاي ادبي در دانشگاه تربيت مدرس،

                           زمستان 1384 (چاپ خلاصه مقاله)

7 ـ 2. مکتب آذربایجان در داستان نویسی ایران

                         ارائه شده در همایش بین المللی داستان کوتاه، دانشگاه تهران، دانشکدهی

                         زبانهای خارجی، 1-2 اسفند 1386 (چاپ خلاصه مقاله)

8 ـ 2. میراث داستان نویسی خراسان (نخستین دوره از داستان نویسی محمود دولت آبادی)،

                        ارائه شده در دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی،

                     دانشگاه فردوسی مشهد، 4 تا 6 شهریور 1386 (چاپ خلاصه مقاله)

9 ـ 2. کلیدر دولت آبادی و فلسفه­ی مداخله گری در روایت

                       ارائه شده در چهارمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، 25 و 26   

                     اردیبهشت 1387، دانشگاه گیلان (چاپ خلاصه مقاله)

10 ـ 2. نثر و داستان در عصر صفوی

  ارائه شده در گردهمایی مکتب اصفهان، 23 ـ 19 آذر ماه 1385،   تهران، اصفهان (چاپ كامل مقاله در مجموعه‌ي "گردهمايي مكتب اصفهان، مجموعه مقالات ادبيات، جلد دوم، فرهنگستان هنر، 1387)

11 ـ 2. تصویرهای مجازی در واقعیت‌های داستانی، ارائه شده در همایش از تصویر تا متن،

                       9 و 10 آبان ماه 1385، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

                      دانشگاه تبریز (چاپ خلاصه مقاله)

12 ـ2. شازده احتجاب گلشیری، پنجمين گردهمايي سراسري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران

                    24-26 شهریورماه 1389، دانشگاه یزد (چاپ خلاصه مقاله در کتاب "گلبانگ سربلندی" چاپ کل مقاله در سی دی همایش)

13 ـ2. نوع ادبي و ساختار در كليله و دمنه، پنجمین همایش پژوهش­های زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

                      تربیت معلم سبزوار، 10 و 11 آبان 1389 ، چاپ خلاصه مقاله در کتاب "پرنیان سخن"

14 ـ 2. شعر گفتار و شعر پسانیمایی، همایش کشوری نقد و تحلیل شعر معاصر ایران از نیما تا امروز، 28 و 29 مهر 1389، اتحادیه­ی انجمن­های علمی ـ آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی کشور، مرکز تربیت معلم معین شهید باهنر، چاپ خلاصه مقاله در کتاب "افسانه"

 

کتابهای چاپ شده

 

1-3. كتاب «داستان نويسي، شيوه‌ها و شاخصه‌ها»، تهران ، انتشارات پايا، 1382

2-3. كتاب" تحليل و بررسی آثار بهرام صادقي"، انتشارات پايا، تهران، 1385

3-3. كتاب" مكتب‌هاي داستان نويسي در ايران" نشر چشمه، تهران، 1387

 

 

 

کتاب‌هاي در حال چاپ

 

1-4. كتاب"همسایه‌ی هدایت، نقدواره‌اي بر داستان‌هاي غلامحسين ساعدي"، انتشارات مرواريد

2-4. كتاب"جادوي جن كشي، دريافتي از داستان‌ هاي  هوشنگ گلشيري"، انتشارات مرواريد

3-4. كتاب "داستان و داستان نويسان معاصر ايران"، جلد اول ، مؤسسه‌ي مطالعات تاريخ معاصر ايران

4-4. كتاب "داستان و داستان نويسان معاصر ايران"، جلد دوم، مؤسسه‌ي مطالعات تاريخ معاصر ايران

5-4. كتاب "طنز نويسان معاصر ايران"، با مشاركت دكتر حسين بهزادي اندوهجردي، مؤسسه‌ي مطالعات تاريخ معاصر ايران

6-4. كتاب "از واقعيت تا استعاره، نقد و بررسي داستان‌هاي دولت آبادي"

7-4. کتاب "ابهام در تاریخ و ادبیات ایران"

8-4. کتاب "خاستگاه کرامات در تصوف اسلامی"

 

 

مقالات‌ در حال چاپ

 

1-5. مقاله‌ي " آينه‌هاي دردار گلشيري از منظر منتقدان"،  مجله دانشكده‌ي ادبيات کرمان (پذيرش)

2-5. مقاله‌ي "فرهنگ شفاهي در حديقه‌ي سنايي" مجله‌ي دانشكده ادبيات الزهرا  (پذیرش)

3-5. مقاله‌ی "واقعیت‌های عینی در رمان‌های دولت آبادی"، مجله‌ي دانشكده ادبيات شهيد بهشتي (پذیرش)

4-5. مقاله‌ي " روان شناسي ابهام در شعر خاقاني" مجله ادبیات و تاریخ ادبی دانشگاه شهید بهشتی (پذیرش)

5-5.  مقاله‌ي "موسيقايي بودن ساختار كليدر"، مجله دانشكده‌ي ادبيات مشهد

6-5. مقاله‌ي "نثر فنّي دلايل و زمينه‌هاي شكل‌گيري"

7-5. مقاله‌ي "جايگاه ابهام و انواع آن در ادبيات فارسي"، نشريه‌ي فنون ادبی دانشگاه اصفهان

8-5. مقاله‌ي " فلسفه‌ي نثر فني در كليله و دمنه" كاوشنامه دانشگاه يزد

9-5. مقاله­ی "زمینه­های شکایت از روزگار در ادبیات عصر سلجوقی"، مجله تاریخ ادبیات بهشتی

10-5. مقاله­ی "چالش­های مذهبی در عصر سلجوقی"، مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری الزهرا

11-5. مقاله‌ي "نگاهي نو به انواع مجاز و تصويرهاي مجازي"  مجله فنون ادبی دانشگاه اصفهان

12-5. مقاله‌ي " نقش محيط سياسي و جغرافيايي بر دشواري شعر خاقاني"

13-5. مقاله‌ي "ارزيابي يك نقد سرشار از غرض‌ورزي بر سلوچ دولت‌ آبادي"

14-5. مقاله‌ي "نگاهي نو به خصوصيات استعاره و انواع آن"

15-5. مقاله‌ی "ارزیابی نقد براهنی بر کلیدر دولت آبادی"

16-5. مقاله‌ی "شیوه‌ی روایت در کلیدر"

17-5. مقاله‌ی "شیوه‌ی روایت در روزگار سپری شده‌ی مردم سالخورده"

18-5. مقاله­ی "عزاداران بَیَل ساعدی"

19-5. مقاله­ی "تحلیلی از رمان توپ ساعدی"

20-5. مقاله­ی "رمانتیسم آرمانی در آثار روشنفکران ایرانی بر اساس تاتار خندان ساعدی"

21-5. مقاله­ی "صوفیان و اسماعیلیان در عصر سلجوقیان"