گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

 

ارتباط با گروه

 Department of Economics

University of Bu-Ali Sina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 

 

            
 
ارتباط با گروه      

 

 

 

 

تاريخچه گروه

گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا در سال 1360 و در سطح كارشناسي با دو گرايش اقتصاد نظري و اقتصاد بازرگاني تاسيس شد. به طور ميانگين 120 دانشجوي كارشناسي و 30 دانشجوي كارشناسي ارشد ( با گرايش هاي علوم اقتصادي و توسعه اقتصادي) از اين دانشگاه فارغ التحصيل مي شوند. همچنين، در حال حاضر 27 دانشجوي دكتري با گرايش هاي توسعه اقتصادي ، اقتصاد مالي و اقتصاد سنجي در حال تحصيل مي باشند.

مديريت گروه

جناب آقاي دكتر محمدكاظم نظيري مديريت گروه را بر عهده دارند.

 


گروه اقتصاد،

دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي،

دانشگاه بوعلي سينا.

                         تلفن خانه دانشكده : 38290961-081

                                                       38381264-081

                         كارشناس گروه اقتصاد: 262

                         كارشناس تحصيلات تكميلي: 257

                         دانشجويان دكتري:

                          فكس :38381149-081

                          پست الكترونيكي:  basu.ecodep@yahoo.com

 نشاني :

 همدان، خيابان شهيد فهميده، روبروي پارك مردم، دانشگاه

 بوعلي سينا، دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي،

گروه اقتصاد.

كد پستي دانشگاه بوعلي سينا : 6517838695

 

 
Copyrightę 2012 | كليه حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه بوعلي سينا مي باشد