گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

Department of Economics 

University of Bu-Ali Sina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

دانشجويان عزيز تحصيلات تكميلي، مي توانيد از اين بخش، دستورالعمل هاي تدوين پايان نامه  را دانلود نماييد.

فرمت تهيه سي دي پايان نامه

فرمت نگارش پايان نامه

فرمت نگارش پروپوزال

 
 
Copyrightę 2012 | كليه حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه بوعلي سينا مي باشد