گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

 Department of Economics

University of Bu-Ali Sina

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

دانشجويان عزيز تحصيلات تكميلي، مي توانيد از اين بخش و به تفكيك دوره كارشناسي ارشد و يا دكتري، فرم هاي مورد نظر خود را دانلود نماييد.

 

فرم هاي مربوط به دوره كارشناسي ارشد

 

فرم ارزيابي پيشرفت 

 

فرم بررسي پروپوزال

فرم انتخاب استاد راهنما

فرم پيشنهاد موضوع پايان نامه

pdf

word

نمونه پروپزال

 

فرم تمديد سنوات ترم 7

فرم روز دفاع پايان نامه

 

فرم هاي مربوط به دوره دكتري 

 

فرم بررسي پيش نهاد رساله

فرم انتخاب استاد راهنما

 

فرم تشكيل پرونده

 
 

فرم برگزاري كنفرانس

فرم ارزيابي پيشرفت

 
Copyright© 2012 | كليه حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه بوعلي سينا مي باشد