گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

دكتر محمد حسن فطرس

fotros@basu.ac.ir

mhfotros@hotmail.com

آقاي دكتر  فطرس عضو محترم هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا، فارغ التحصيل مقاطع كارشناسي اقتصاد ( دانشگاه شيراز )، كارشناسي ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (دانشگاه گرونبل فرانسه ) و دكتري آناليز و برنامه ريزي اقتصادي از گرونبل فرانسه هستند.

حوزه هاي اصلي مورد علاقه و مطالعه ايشان اقتصاد توسعه و اقتصاد محيط زيست مي باشند كه در اين حوزه ها  تحقيقات و انتشارات متعددي داشته و دروس مختلفي را در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تدريس نموده اند. همچنين ايشان راهنمايي دانشجويان متعددي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري را بر عهده داشته اند.

 

 

دكتر محمد حسن فطرس

 

 Department of Economics

University of Bu-Ali Sina

 

برنامه هفتگي نيمسال922

اقتصاد توسعه 1 دكتري : ي 16-13

اقتصاد ايران  : ش 13-10

اقتصاد ايران ارشد : ي 13-10

برنامه ريزي ارشد :  ي19-16

سمينار توسعه اقتصادي : ي 20-18

اقتصاد توسعه ارشد : س 13- 10

 

برگشت به اعضاي هيئت علمي

 
Copyrightę 2012 | كليه حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه بوعلي سينا مي باشد