وب سایت هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان      

 

دانشگاهها‌ و مؤسسات آموزش‌عالي استان

 
دانشگاه بوعلي سينا

دانشگاه  صنعتي
 
دانشگاه ملاير
 
سيد جمال الدين اسدآبادي
 
دانشگاه پيام نور استان همدان
 
دانشگاه آزاد اسلامي

دانشگاه جامع علمي-كاربردي استان همدان
 
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی جهاد دانشگاهی
 
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی الوند
 

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی عمران و توسعه
 

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی امید نهاوند
 
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی گنجنامه
 
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی ايمان و انديشه ملاير
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی هگمتانه
 

 

 

 

ارتباط با ما

 
پست الكترنيكي:

nezarateostani@basu.ac.ir

 

اعضاء هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان

         
  دکتر سعید علی تاجر
عضو هیات
  دکتر محمدعلی زلفی گل
رئیس هیات
 
         
  دکتر سیدجوادصابونچی
عضو هیات
  دکتر فرامرز فرشته صنيعي
نایب رئیس هیات
 
         
  دكتر عباس فتاحي مي آبادي
عضو هيات
  دکترعلی اصغر ساکی
عضو هیات
 
         
دكتر عباس خاكپور
عضو هيات
دکتر بیژن حاجی عزیزی
عضو هیات
 
         
  محمود تعجبی
دبیر هیات
  دکتر گودرز احمدوند
عضو هیات
 
 

اعضاء كميته هاي تخصصي هيات نظارت و ارزيابي آموزش عالي

         
  دکتر حسن کی پور
عضو کمیته تخصصی
  دكتر عليرضا رضايي
رئیس دانشگاه آزاد
 
         
  دکتر حسین ایلوخانی
عضو هیات علمی
  دکتر اردشیرخزائی
رئیس دانشگاه پیام نور
 
         
  دکترسعید نظری
رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی
  دکتر بهمن اماني
رئیس دانشگاه ملایر
 
         
دکتر سیروس قنبری
عضو هیات علمی
   
         
     
         

         

 
 

Copyright © 2005 Buali Sina University. All rights reserved